Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Anslag / tillståndsarkitekt Joni Skog 21.09.2018 07.00 - 08.10.2018 22.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri21.09.2018 07.00 - 05.10.2018 07.00
Anslag / tillståndsingenjör Taina Saari21.09.2018 07.00 - 08.10.2018 22.00
Av Närings-,trafik- och miljöcentralen flyttade fordon inom Lojo stadens område21.09.2018 07.00 - 21.10.2018 07.00
Utkast till plan för skydd av grundvattenområden i 21.09.2018 07.00 - 24.10.2018 12.00
Anslag / meddelande från planläggningschefen19.09.2018 10.00 - 22.10.2018 10.00
Anslag / meddelande från planläggningsingenjören19.09.2018 07.00 - 04.10.2018 22.00
Socialhandledare LOH-09-212-1819.09.2018 07.00 - 03.10.2018 14.00
Ledare för eftersmiddagsverksamheten LOH-09-211-1818.09.2018 07.00 - 02.10.2018 14.00
Tuntiopettaja, päätoiminen (luokanopettaja) (LOH-09-210-18)17.09.2018 07.00 - 01.10.2018 14.00
Fordon tagna i förvar14.09.2018 09.00 - 21.10.2018 22.00
Anslag / ledande byggnadsinspektören Paula Mäenpää 14.09.2018 07.00 - 01.10.2018 22.00
Anslag / tillståndsarkitekt Joni Skog 14.09.2018 07.00 - 01.10.2018 22.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri 14.09.2018 07.00 - 01.10.2018 22.00
Anslag / VVS-inspektören Matti Napari14.09.2018 07.00 - 01.10.2018 22.00
Tandskötare LOH-09-207-1814.09.2018 07.00 - 28.09.2018 14.00
Nytt framläggande av Y4 förslaget till delgeneralplan för landbygdsområdena i Skräddarskog-Pauni13.09.2018 07.00 - 12.10.2018 22.00
Fordon tagna i förvar12.09.2018 13.00 - 19.10.2018 22.00
Anslag / meddelande från planläggningsingenjören12.09.2018 07.00 - 27.09.2018 22.00
Erityisluokanopettaja (LOH-09-209-18)12.09.2018 07.00 - 26.09.2018 14.00
Beslut om bulleranmälan av Stora Enso Abp, Skog; Lojo station, lastnings- och lagringsplatsen vid Vendelävägen 11.09.2018 07.00 - 11.10.2018 22.00
Beslut om bulleranmälan av Stora Enso Abp, Skog; skogsenergiterminalen i änden av Långgatan 11.09.2018 07.00 - 11.10.2018 22.00
Regionförvaltningsverkets beslut/byggande av en brygga, Lojo11.09.2018 07.00 - 11.10.2018 22.00
KULTURPRIS 201810.09.2018 07.00 - 01.10.2018 22.00
Neste Markkinointi Oy:s ansökan om miljötillstånd för Nestes automatstation i Perttilä10.09.2018 07.00 - 10.10.2018 22.00
Anslag / inspektionsingenjör Juha Heikkinen07.09.2018 07.00 - 24.09.2018 22.00
Anslag / tillståndsarkitekt Joni Skog07.09.2018 07.00 - 24.09.2018 22.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri07.09.2018 07.00 - 24.09.2018 22.00
Anslag / tillståndsingenjör Taina Saari07.09.2018 07.00 - 24.09.2018 22.00
Lokalchef (LOH-06-49-18)07.09.2018 07.00 - 05.10.2018 14.00
Tandskötare LOH-09-206-1807.09.2018 07.00 - 28.09.2018 14.00
Meddelande från tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft06.09.2018 07.00 - 09.10.2018 22.00
Tillståndskungörelse, Kalle Saukkolin, miljötillstånd06.09.2018 07.00 - 07.10.2018 22.00
Ändringen av tomtindelningen för tomt 4 i kvarter 1605 i stadsdel 21. Vappula05.09.2018 07.00 - 01.10.2018 22.00
Anslag / Meddelande från planläggningschefen05.09.2018 07.00 - 08.10.2018 22.00
Hörande i beredningsfasen inför ändring av detaljplan05.09.2018 07.00 - 05.10.2018 22.00
Kungörelse; Fest- och evenemangscentret Vanha Passi31.08.2018 07.00 - 01.10.2018 22.00
Talterapeut (LOH-09-193-18) 17.08.2018 07.00 - 28.09.2018 14.00
Byggnadsinventering inom området för Y5 Lehmijärvi-Pulli som ska få en delgeneralplan 27.06.2018 07.00 - 28.09.2018 15.00
Kungörelse / Uppbåden i Nyland 201810.04.2018 11.00 - 15.12.2018 23.00