Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2018/361

Begränsningar enligt sjötrafiklagen inom Lojo stads vattenområden

Inom Lojo stads vattenområden gäller följande hastighetsbegränsningar enligt 15 § i sjötrafiklagen:
 
Lojo sjö 7 km/h inom följande vattenområden:
– Inom bryggområdena vid Moisionlahti och Aurlax och i närheten av bryggan vid Nuottaniemi
– På sjörutten Pappilanselkä-Koivulanselkä-Kutsilanselkä-Väänteenjoki
– Söder om Liessaari på en vattenväg som sträcker sig 100
meter från Haikarinniemi bro mellan öarna Multapää,
Hallberg och Liessaari till västra ändan av Liessaari samt inom vattenområdet mellan Haikarinniemi och linjen mellan Kalkkisaari och Voudinpuisto
– I närheten av Hasseludden i Virkby
– I Ahtialansalmi på en 1 300 meter lång sträcka
 
Lojo sjö 10 km/h inom följande vattenområden:
– Vattenområdet mellan Karhuniemi och Toivoniemi spets och ön Naskis sydöstra spets samt stranden vid Lylyinen
– Vid Hiidensalmi bro 170 meter från bron mot sydväst och 500 meter från bron mot nordost
– Vattenområdet mellan Muutettavansaari och Ollisaari sydvästra spets och Muutettavanniemi och Hevossaari sydöstra spets och sundet mellan Hevossaari och Ollisaari
– Vattenområdet mellan Treissaari–Volssaari–Ruissaari–Sohvasaari–Saarikko–Pikkusaarikko och stränderna kring byn Vols (från Treissaari till Pikkusaarikko).
 
Hormajärvi 10 km/h.
 
Lehmijärvi 15 km/h eller 8 knop.
 
Enäjärvi 10 km/h.
 
Puujärvi och Tesväri 10 km/h.
 
Inom Lojo stads vattenområden gäller därutöver följande begränsningar enligt 15 § i sjötrafiklagen:
 
Kolmpersjärvi och Nummijärvi: förbjudet att framföra motorbåt
 
Antiainen och Tämäkohtujärvi: förbjudet att framföra motordrivna farkoster, förutom elmotordrivna farkoster.
 
Gällande beslut enligt sjötrafiklagen är framlagda 31.5–31.8.2018 på Lojo stads kundservicecenter, Karstuvägen 4 (gatuplan), 08100 Lojo.
 
Lojo 31.5.2018Lojo Tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft

Publicerad: 30.05.2018 13.40