Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2018/421

Anslag; Louhintahiekka Oy

Anslag

Miljöinspektören fattade 18.6.2018 § 3 beslut om en bulleranmälan som lämnats av Louhintahiekka Oy enligt 118 § i miljöskyddslagen om byggande av Baltic Connectors gasledning i Lilltötar på en sträcka på cirka 1,3 km med ett sektionsintervall på 2150-3500.

Beslutet meddelas efter anslag  20.6.2018, varvid samtliga parter anses ha blivit informerade om det.

Handlingarna i ärendet är framlagda på Lojo stads webbplats under perioden 19.6.-19.7.2018

Lojo 19.6.2018
Miljöskydd

   

Publicerad: 18.06.2018 13.06