Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2018/437

Byggnadsinventering inom området för Y5 Lehmijärvi-Pulli som ska få en delgeneralplan


Lojo stad genomför under sensommaren 2018 en inventering av den byggda miljön inom området för Y5 Lehmijärvi-Pulli som ska få en delgeneralplan. Inventeringsområdet omfattar ett stort område mellan Koivulanselkä och Lehmijärvi norr om motorväg E18; omgivningen kring Saukkolantie till de södra delarna av Kutsila, omgivningen kring Lehmijärventie till Vestinkorpi samt omgivningen kring Mynterläntie i byarna Vasarla, Pulli och Kouvola.    
 
Inventeringen ska leda till en utredning av de viktigaste objekten för byggnadskulturen i området med tanke på en delgeneralplanläggning. Inventeringsmaterialet sammanställs i rapportform.
 
Inventeringen utförs av Arkitektbyrå Kristina Karlsson med underkonsulten Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab. Inventerarna gör besök i terrängen i området och fotograferar byggnader i huvudsak i augusti-september 2018.  Fotografimaterialet ska också användas för att åskådliggöra den slutliga rapporten. Inventerarna kan vid behov styrka sin identitet.
 
Mer information om byggnadsinventeringen ges av
- arkitekt Kristina Karlsson, tfn 040 754 3704, k.karlsson@stadionark.fi (t.o.m. 29.6 och fr.o.m. 1.8) eller
- generalplanläggare Teija Liuska-Eloranta, tfn 044 374 4418, teija.liuska-eloranta@lohja.fi (fr.o.m. 30.7)

Lojo 27.6.2018  
PLANLÄGGNINGEN

Publicerad: 26.06.2018 10.13