Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2018/438

Beslut om Lohjan Seudun Moottorikerho ry:s bulleranmälan

Anslag

Miljöinspektören fattade 26.6.2018 § 4 beslut om en bulleranmälan som lämnats av Lohjan Seudun Moottorikerho ry enligt 118 § i miljöskyddslagen om en motorsporttävling som arrangeras 20-21.7.2018 på adressen Långgatan 219.

Beslutet meddelas efter anslag 28.6.2018. Alla berörda parter anses ha fått del av beslutet när det
har meddelats.


Handlingarna i ärendet är framlagda på Lojo stads webbplats under perioden 27.6-27.7.2018.

Lojo 27.6.2018
Miljöskydd

 

Publicerad: 26.06.2018 14.53