Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2018/456

Beslut om Nordkalk Oy Ab:s bulleranmälan om borrning av stenprov från berg

Anslag

Tf. miljöinspektören fattade 4.7.2018 § 6 beslut om en bulleranmälan som lämnats av Nordkalk Oy Ab enligt 118 § i miljöskyddslagen om borrning av stenprov från berg på fastigheterna 444-3-168-4, 444-463-5-8, 444-463-13-0 (platserna utmärkta på den bifogade kartan).
 
Beslutet meddelas efter anslag 9.7.2018, varvid samtliga parter anses ha blivit informerade om det.

Handlingarna i ärendet är framlagda på Lojo stads webbplats under perioden 6.7–6.8.2018.

Lojo 6.7.2018
Miljöskydd

 

Publicerad: 05.07.2018 10.15