Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2018/459

Tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet inom PAPU2 -Övningen i Hangö, Ingå, Lojo och Raseborg 10.-14.9.2018

Offentlig delgivning

Gardesjägarregemente har 9.7.2018 med stöd av 14 §
(22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 10. - 14.9.2018. Beslutet berör vissa fastigheter i Hangö, Ingå, Lojo och Raseborg.

Beslutet finns framlagt till påseende på stadshusen eller
kommunhusen i ovannämnda städer och kommuner och under tjänstetid i Gardesjägarregementes kommendantsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Närmare information om beslutet fås av kapten Jari Rikkonen (tfn 0299 421701) på staben för Gardesjägarregemente.

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet, vilket man utgår ifrån att har skett den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats i den Offentliga tidningen

Helsingfors den 9 juli 2018.

Kungörelse som bilaga.

Avsändare: Kaartin jääkärirykmentti, Esikunta, Helsinki
Publicerad: 09.07.2018 16.19