Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2018/547

Beslut om bulleranmälan av Stora Enso Abp, Skog; Lojo station, lastnings- och lagringsplatsen vid Vendelävägen


ANSLAG
 
Miljöinspektören har den 11.9.2018 i § 9 fattat beslut om bulleranmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen från Stora Enso Oyj. Anmälan gäller flisning av ris t.o.m. 30.6.2019 på företagets lastnings- och lagringsstationen för virke vid Vendelävägen vid Lojo station.
 
Beslutet ges efter anslag den 12.9.2019, då samtliga parter anses ha fått del av beslutet.
 
Handlingarna i ärendet är framlagda på Lojo stads webbplats under perioden 11.9-11.10.2018.
 
Lojo den 11.9.2018
Miljöskydd

Publicerad: 10.09.2018 14.58