Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

Rubrik ▲Till påseende
Ändring av detaljplan blir anhängig och hörande i beredningsfasen/L71 Haukilahti-stadsdel 28 Paloniemi11.04.2018 03.00 - 25.04.2018 18.00
2. kungörelse; Stallet i Laxpojo gård; ansökan om miljötillstånd och marktäktstillstånd, stenkross och marktäkt12.04.2018 03.00 - 11.05.2018 18.00
Anslag / inspektioningenjör Juha Heikkinen20.04.2018 03.00 - 07.05.2018 18.00
Anslag / inspektioningenjör Juha Heikkinen09.04.2018 18.00 - 24.04.2018 18.00
Anslag / inspektionsingenjör Juha Heikkinen13.04.2018 03.00 - 30.04.2018 18.00
Anslag / Meddelande från planläggningschefen20.03.2018 04.00 - 24.04.2018 18.00
Anslag / Meddelande från planläggningsingenjören18.04.2018 03.00 - 04.05.2018 18.00
Anslag / tillståndarkitekt Joni Skog20.04.2018 03.00 - 07.05.2018 11.00
Anslag / tillståndsarkitekt Joni Skog13.04.2018 03.00 - 30.04.2018 18.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri20.04.2018 03.00 - 07.05.2018 18.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri13.04.2018 03.00 - 30.04.2018 18.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri09.04.2018 03.00 - 24.04.2018 18.00
Anslag / tillståndsingenjör Taina Saari20.04.2018 03.00 - 07.05.2018 18.00
Anslag / tillståndsingenjör Taina Saari13.04.2018 03.00 - 30.04.2018 18.00
Anslag / tillståndsingenjör Taina Saari09.04.2018 03.00 - 24.04.2018 18.00
Anslag / VVS-inspektör Matti Napari13.04.2018 03.00 - 30.04.2018 18.00
Anslag / VVS-inspektören Matti Napari20.04.2018 03.00 - 07.05.2018 18.00
Av Närings-, trafik- och miljöcentralen flyttade fordon inom Lojo stadens område11.04.2018 06.00 - 11.05.2018 06.00
Barnträdgårdslärare (alterneringsledig) LOH-09-83-1816.04.2018 03.00 - 30.04.2018 10.00
Beslut beträffande om sanering av förorenad mark29.03.2018 03.00 - 30.04.2018 18.00
Beslut enligt miljöskyddslagen / Ändring av verksamheten vid avstjälpningsplatsen vid Munka avfalls-centralen och inledande av verksamheten trots sökande av ändring18.04.2018 03.00 - 18.05.2018 18.00
Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland samt framtagning av behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämningsriskerna09.04.2018 03.00 - 09.07.2018 18.00
Framläggning av detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning, L44 Pappilankorpi18.04.2018 03.00 - 21.05.2018 18.00
Hörande i beredningsfasen för andring av detaljplan04.04.2018 03.00 - 04.05.2018 18.00
Hörande i beredningsfasen för detaljplan/L50 Paloniemi I dealjplan11.04.2018 03.00 - 14.05.2018 18.00
Järnvägsplan för nedläggning av banavsnittet Lojo-Lojosjö 06.04.2018 09.00 - 06.05.2018 09.00
Karislojo-Sammatti fiskeområde, stämma 27.4.201810.04.2018 11.00 - 28.04.2018 11.00
Koordinator för närståendevården23.03.2018 04.00 - 30.04.2018 10.00
Kungörelse / Uppbåden i Nyland 201810.04.2018 07.00 - 15.12.2018 19.00
Kungörelse om allmänna badstränder13.04.2018 03.00 - 29.04.2018 18.00
Kungörelse om ikrafttrände av Lojo stads miljöskyddsföreskrifter20.04.2018 04.00 - 21.05.2018 18.00
Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde, stämma 23.4.201809.04.2018 03.00 - 23.04.2018 18.00
Lönesekreterare LOH-06-24-1812.04.2018 03.00 - 26.04.2018 10.00
Ledare för eftersmiddagsverksamheten LOH-09-90-1818.04.2018 03.00 - 02.05.2018 10.00
Lediga torgplatser på Lojo torg 201805.04.2018 08.00 - 31.05.2018 10.00
Lohjanjärven kalastusalue / protokoll från mötet 27.3.201820.04.2018 03.00 - 04.05.2018 18.00
Lojo stads underhållsbidrag för enskilda vägar 201822.02.2018 06.00 - 02.05.2018 11.00
Lojo stadsfullmäktige sammanträder 18.4.201811.04.2018 03.00 - 23.04.2018 18.00
Luokanopettaja LOH-09-72-1803.04.2018 03.00 - 24.04.2018 10.00
Närvårdare04.04.2018 03.00 - 25.04.2018 10.00
Närvårdare (2) LOH-09-80-1811.04.2018 03.00 - 26.04.2018 10.00
Närvårdare LOH-09-115-1820.04.2018 03.00 - 04.05.2018 10.00
Redovisningssekreterare LOH-06-23-1812.04.2018 03.00 - 26.04.2018 10.00
Sjukskötare 04.04.2018 03.00 - 25.04.2018 10.00
Sjukskötare LOH-09-116-1820.04.2018 03.00 - 04.05.2018 10.00
Sjukskötare LOH-09-117-1820.04.2018 03.00 - 04.05.2018 03.00
Socialarbetare LOH-09-87-1817.04.2018 03.00 - 02.05.2018 10.00
Specialsakkunnig LOH-09-89-1818.04.2018 03.00 - 02.05.2018 10.00
Språklärare LOH-06-21-1809.04.2018 03.00 - 02.05.2018 10.00
Tandskötare LOH-09-79-1811.04.2018 03.00 - 30.04.2018 10.00
Understöd / kultur, ungdom, motion07.03.2018 04.00 - 30.04.2018 18.00