Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▲
Kungörelse / Uppbåden i Nyland 201810.04.2018 07.00 - 15.12.2018 19.00
Begränsningar enligt sjötrafiklagen inom Lojo stads vattenområden 31.05.2018 02.00 - 31.08.2018 18.00
Detaljplan och detaljplan har väckts/L46 arbetsplatsområdet i Lempola, stadsdel 24 Vendelä13.06.2018 03.00 - 10.08.2018 18.00
Erityisluokanopettaja (LOH-09-162-18)13.06.2018 03.00 - 25.07.2018 10.00
Framläggning av ändring av detaljplan/ L63 skolkvarteret i Anttila och Tytyri, Laurentiushuset, stadsdelarna 1 Anttila och 5 Pappila13.06.2018 03.00 - 24.08.2018 18.00
Tillståndsansökan enligt vattenlagen21.06.2018 03.00 - 23.07.2018 18.00
Meddelande från tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft21.06.2018 07.00 - 31.07.2018 11.00
Beslut om sanering av förorenad mark21.06.2018 09.00 - 23.07.2018 11.00
Beslut om Lohjan Seudun Moottorikerho ry:s bulleranmälan27.06.2018 03.00 - 27.07.2018 18.00
Byggnadsinventering inom området för Y5 Lehmijärvi-Pulli som ska få en delgeneralplan 27.06.2018 03.00 - 28.09.2018 11.00
Beslut om Tuuheikko Oy:s bulleranmälan gällande Tuherock 201829.06.2018 03.00 - 30.07.2018 18.00
Lojo stad har beviljats beslut som gäller saneringen av förorenad mark på Kyrkogatan 8, 08100 Lojo29.06.2018 03.00 - 30.07.2018 18.00
Beslut om sanering av förorenad mark02.07.2018 03.00 - 30.07.2018 11.00
Helsingfors förvaltningdomstol interimistiskt beslut 29.6.201803.07.2018 03.00 - 09.08.2018 11.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri06.07.2018 03.00 - 23.07.2018 18.00
Beslut om Nordkalk Oy Ab:s bulleranmälan om borrning av stenprov från berg06.07.2018 03.00 - 06.08.2018 18.00
Tekninsen työn lehtori LOH-09-181-1809.07.2018 03.00 - 23.07.2018 10.00
Tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet inom PAPU2 -Övningen i Hangö, Ingå, Lojo och Raseborg 10.-14.9.201810.07.2018 03.00 - 10.08.2018 10.00
Av Närings-, trafik- och miljöcentralen flyttade fordon inom Lojo stadens område12.07.2018 03.00 - 20.08.2018 10.00
Socialrådgivare LOH-09-178-1812.07.2018 03.00 - 06.08.2018 10.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri12.07.2018 10.00 - 30.07.2018 11.00
Närvårdare LOH-09-183-1813.07.2018 03.00 - 03.08.2018 10.00
Sjukskötare LOH-09-184-1813.07.2018 03.00 - 03.08.2018 10.00
Tuntiopettaja, sivutoiminen LOH-09-174-1817.07.2018 03.00 - 31.07.2018 10.00
Äidinkielen kirjallisuuden lehtori LOH-09-180-1818.07.2018 03.00 - 01.08.2018 10.00
Erityisluokanopettaja (LOH-09-177-18) 18.07.2018 03.00 - 01.08.2018 10.00
Kielten lehtori LOH-09-179-1818.07.2018 03.00 - 01.08.2018 10.00
Områdesansvarig inom hemvården LOH-09-185-1818.07.2018 03.00 - 01.08.2018 10.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri19.07.2018 03.00 - 03.08.2018 18.00
Servicearbetare LOH-06-43-1819.07.2018 03.00 - 02.08.2018 10.00