Dynasty informationsservice Sökning RSS Lojo stad

RSS-länk

http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

Rubrik ▲Till påseende
Anslag / inspektioningenjör Juha Heikkinen18.05.2018 07.00 - 04.06.2018 22.00
Anslag / inspektionsingenjör Juha Heikkinen25.05.2018 08.00 - 11.06.2018 22.00
Anslag / inspektionsingenjör Juha Heikkinen11.05.2018 07.00 - 28.05.2018 22.00
Anslag / Meddelande från planläggningschefen24.04.2018 07.00 - 28.05.2018 22.00
Anslag / meddelande från planläggningsingenjören17.05.2018 07.00 - 04.06.2018 22.00
Anslag / tillståndsarkitekt25.05.2018 08.00 - 11.06.2018 22.00
Anslag / tillståndsarkitekt Joni Skog18.05.2018 07.00 - 04.06.2018 22.00
Anslag / tillståndsarkitekt Joni Skog11.05.2018 07.00 - 28.05.2018 22.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri25.05.2018 08.00 - 11.06.2018 22.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri18.05.2018 07.00 - 04.06.2018 22.00
Anslag / tillståndsingenjör Nina Majuri11.05.2018 07.00 - 28.05.2018 22.00
Anslag / Tillståndsingenjör Taina Saari14.05.2018 07.00 - 29.05.2018 22.00
Anslag / VVS-inspektören Matti Napari18.05.2018 07.00 - 04.06.2018 22.00
Byråsekreterare(Järnefeltin koulu) (LOH-06-28-18)18.05.2018 07.00 - 01.06.2018 14.00
Erityisluokanopettaja (LOH-09-140-18)18.05.2018 07.00 - 01.06.2018 14.00
Erityisluokanopettaja (LOH-09-142-18)23.05.2018 07.00 - 06.06.2018 14.00
Erityisluokanopettaja (LOH-09-92-18)14.05.2018 07.00 - 28.05.2018 14.00
Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland samt framtagning av behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämningsriskerna09.04.2018 07.00 - 09.07.2018 22.00
Fordon tagna i förvar 14.05.2018 09.00 - 11.06.2018 06.00
Hälsocentraltandläkare21.05.2018 07.00 - 04.06.2018 14.00
Hörande i beredningsfasen inför ändring av detaljplan09.05.2018 07.00 - 08.06.2018 15.00
Järnvägsplan för elektrifiering av banavsnittet Hyvige-Hangö samt för förbättring av plankorsningssäkerheten, Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg, Ingå, Hangö21.05.2018 07.00 - 22.06.2018 22.00
Kalle Saukkolins ansökan om miljötillstånd för ett djurskydd15.05.2018 07.00 - 14.06.2018 22.00
Kielten lehtori (en,ru) (LOH-09-143-18)23.05.2018 07.00 - 06.06.2018 14.00
Klasslärare (LOH-09-129-18) 14.05.2018 07.00 - 28.05.2018 14.00
Kungörelse / Uppbåden i Nyland 201810.04.2018 11.00 - 15.12.2018 23.00
Lediga torgplatser på Lojo torg 201805.04.2018 12.00 - 31.05.2018 14.00
Lektor i modersmål och litteratur (LOH-09-132-18) 14.05.2018 07.00 - 28.05.2018 14.00
Liikunnan lehtori (LOH-09-141-18) 23.05.2018 07.00 - 06.06.2018 14.00
Luokanopettaja15.05.2018 07.00 - 29.05.2018 14.00
Luokanopettaja (LOH-09-135-18)16.05.2018 07.00 - 30.05.2018 14.00
Luokanopettaja (LOH-09-148-18)24.05.2018 07.00 - 07.06.2018 14.00
Luokanopettaja (LOH-09-149-18)24.05.2018 07.00 - 07.06.2018 14.00
Miljötillståndsansökan / RoskĀ“n Roll Oy Ab27.04.2018 07.00 - 28.05.2018 15.00
Närvårdare (2)(LOH-09-144-18)24.05.2018 07.00 - 08.06.2018 14.00
Närvårdare LOH-09-139-1818.05.2018 07.00 - 01.06.2018 14.00
N3 besvär över detaljplan18.05.2018 07.00 - 18.06.2018 22.00
Ntm-Centralens beslut om sanering av förorenad mark (Oy Teboil Ab)27.04.2018 07.00 - 28.05.2018 22.00
Parkarbetare (LOH-06-27-18)18.05.2018 07.00 - 01.06.2018 14.00
Servicechef LOH-09-146-1824.05.2018 07.00 - 15.06.2018 14.00
Servicerådgivare, vik. under alterneringsledighet (LOH-06-32-18)23.05.2018 07.00 - 06.06.2018 14.00
Skolgångsbiträde LOH-09-133-1814.05.2018 07.00 - 28.05.2018 14.00
Socialarbetare (LOH-09-136-18)16.05.2018 07.00 - 30.05.2018 14.00
Socialarbetare LOH-09-138-1818.05.2018 07.00 - 01.06.2018 14.00
Strandjazz 2018 26.04.2018 06.00 - 28.05.2018 22.00
Talterapeut LOH-09-145-1824.05.2018 07.00 - 15.06.2018 14.00
Timlärare i huvudsyssla (gymnastik) (LOH-09-128-18)14.05.2018 07.00 - 28.05.2018 14.00
Timlärare i huvudsyssla (teknisk slöjd) (LOH-09-131-18) 14.05.2018 07.00 - 28.05.2018 14.00
Timlärare LOH-06-31-1822.05.2018 07.00 - 13.06.2018 14.00
Tuntiopettaja (päätoiminen) (LOH-09-147-18)24.05.2018 07.00 - 07.06.2018 14.00
Tuntiopettaja, päätoiminen (biologia ja maantiede) (LOH-09-134-18) 15.05.2018 07.00 - 29.05.2018 14.00
Tutor LOH-06-29-1822.05.2018 08.00 - 13.06.2018 14.00
Tutor LOH-06-30-1822.05.2018 07.00 - 13.06.2018 14.00
Vaktmästare (LOH-06-26-18) 17.05.2018 07.00 - 31.05.2018 14.00