DynastyDynasty - Kungörelserhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesServicearbetare LOH-06-43-18Servicearbetare LOH-06-43-18Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366752338719469712Anslag / tillståndsingenjör Nina MajuriAnslag / tillståndsingenjör Nina MajuriTillståndärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366758624609027652Erityisluokanopettaja (LOH-09-177-18) Erityisluokanopettaja (LOH-09-177-18) Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366509691433081902Äidinkielen kirjallisuuden lehtori LOH-09-180-18Äidinkielen kirjallisuuden lehtori LOH-09-180-18Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366586420575085052Kielten lehtori LOH-09-179-18Kielten lehtori LOH-09-179-18Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366586404335989762Områdesansvarig inom hemvården LOH-09-185-18Områdesansvarig inom hemvården LOH-09-185-18Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366749962814939312Tuntiopettaja, sivutoiminen LOH-09-174-18Tuntiopettaja, sivutoiminen LOH-09-174-18Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366465713474096972Sjukskötare LOH-09-184-18Sjukskötare LOH-09-184-18Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366700394337444352Närvårdare LOH-09-183-18Närvårdare LOH-09-183-18Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366700446843482432Anslag / tillståndsingenjör Nina MajuriAnslag / tillståndsingenjör Nina MajuriTillståndärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366700532154076492Av Närings-, trafik- och miljöcentralen flyttade fordon inom Lojo stadens områdeAv Närings-, trafik- och miljöcentralen flyttade fordon inom Lojo stadens områdeÖvrigahttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366691928202679392Socialrådgivare LOH-09-178-18Socialrådgivare LOH-09-178-18Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366698194757252642Tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet inom PAPU2 -Övningen i Hangö, Ingå, Lojo och Raseborg 10.-14.9.2018Tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet inom PAPU2 -Övningen i Hangö, Ingå, Lojo och Raseborg 10.-14.9.2018Kungörelser från statliga myndigheterhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366674575325791942Tekninsen työn lehtori LOH-09-181-18Tekninsen työn lehtori LOH-09-181-18Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366648543472014872Beslut om Nordkalk Oy Ab:s bulleranmälan om borrning av stenprov från bergBeslut om Nordkalk Oy Ab:s bulleranmälan om borrning av stenprov från bergMiljöärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366638214913969472Anslag / tillståndsingenjör Nina MajuriAnslag / tillståndsingenjör Nina MajuriTillståndärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366639190469067952Helsingfors förvaltningdomstol interimistiskt beslut 29.6.2018Helsingfors förvaltningdomstol interimistiskt beslut 29.6.2018Kungörelser från statliga myndigheterhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366613314240797042Beslut om sanering av förorenad markBeslut om sanering av förorenad markMiljöärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366587165526593652Beslut om Tuuheikko Oy:s bulleranmälan gällande Tuherock 2018Beslut om Tuuheikko Oy:s bulleranmälan gällande Tuherock 2018Miljöärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366578673240435812Lojo stad har beviljats beslut som gäller saneringen av förorenad mark på Kyrkogatan 8, 08100 LojoLojo stad har beviljats beslut som gäller saneringen av förorenad mark på Kyrkogatan 8, 08100 LojoÖvrigahttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366579510764859902Byggnadsinventering inom området för Y5 Lehmijärvi-Pulli som ska få en delgeneralplan Byggnadsinventering inom området för Y5 Lehmijärvi-Pulli som ska få en delgeneralplan http://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366560459279074972Beslut om Lohjan Seudun Moottorikerho ry:s bulleranmälanBeslut om Lohjan Seudun Moottorikerho ry:s bulleranmälanMiljöärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366562074407345362Beslut om sanering av förorenad markBeslut om sanering av förorenad markKungörelser från statliga myndigheterhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366518755214943292Meddelande från tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraftMeddelande från tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraftTillståndärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366518144693725192Tillståndsansökan enligt vattenlagenTillståndsansökan enligt vattenlagenÖvrigahttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366466592021185162Erityisluokanopettaja (LOH-09-162-18)Erityisluokanopettaja (LOH-09-162-18)Tjänster och befattningarhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366431817728877452Framläggning av ändring av detaljplan/ L63 skolkvarteret i Anttila och Tytyri, Laurentiushuset, stadsdelarna 1 Anttila och 5 PappilaFramläggning av ändring av detaljplan/ L63 skolkvarteret i Anttila och Tytyri, Laurentiushuset, stadsdelarna 1 Anttila och 5 PappilaPlanärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366440822608870852Detaljplan och detaljplan har väckts/L46 arbetsplatsområdet i Lempola, stadsdel 24 VendeläDetaljplan och detaljplan har väckts/L46 arbetsplatsområdet i Lempola, stadsdel 24 Vendelähttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366440956906018042Begränsningar enligt sjötrafiklagen inom Lojo stads vattenområden Begränsningar enligt sjötrafiklagen inom Lojo stads vattenområden Miljöärendenhttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6366328372403842492Kungörelse / Uppbåden i Nyland 2018Kungörelse / Uppbåden i Nyland 2018Övrigahttp://dynasty.lohja.fi:80/DynastySWE/d5webSWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6365887498309026772